dissabte, 24 d’octubre de 2009

Veneçuela: Demarcació sense territori, criminalització i mort als lluitadors indígenes


15 d'octubre del 2009 21:11h.- Des de la redacció d'El Libertario denunciem l'agressió assassina que el passat 13 d'octubre del 2009 es va executar contra el poble yukpa en la Sierra de Perijá (a l'occident de Veneçuela), amb resultat de dosindígenes morts i diversos ferits. Per a explicar la tàctica i estratègiade l'etnocidi "revolucionari bolivarià", difonem aquest article.
José Masover WeirLluita: "Deia el Vell Antonio que, la lluita és com un cercle.Es pot començar en qualsevol punt, però mai acaba". Subcomandante Marcos.El passat 12 d'octubre es va consumar el que, des de fa temps denunciemcom a part de l'estratègia etnofàgica i etnocida de l'actualEstat-govern veneçolà: el cos ministerial de Chávez va venir aentregar suposats títols a tres comunitats indígenes yukpa en la Sierrade Perijá, pretenent amb això, donar per saldat el procés dedemarcació dels hàbitats corresponents per aquest poble. Va cridar laatenció la no presència del President Chávez en un acte esperat en laSierra des de l'any 2002, data en què segons disposició constitucionall'Estat hi ha degut culminar el procés de demarcació de tots elsespais territorials indígenes del país; al seu defecte, un enormepiquet de soldats cobria l'espai de l'esdeveniment, suposadament, per abrindar seguretat als Ministres (Interior i Justícia; Ambient; dePobles Indígenes; entre altres funcionaris presents), i que al menorindici de protesta de les comunitats no afavorides es va activar immediatamentper a aplacar els seus oberts reclams. Es va tractar, en fi, de l'acció através de la qual els yukpa devien obligadament acceptar l'entrega deNO RES.
Setmanes abans se sabia que quelcom succeiria en el costat yukpa de aSierra de Perijá. D'una banda, la Comissió Regional de Demarcacióanunciava la data d'entrega d'aquests títols però deixant establertque es tractava d’aquestes tres comunitats: Aroy, Sirapta i Tinacoa,espais en els quals el govern ja havia arribat a acords amb elshisendats que, de fet, van quedar lliures de ser tocats en l'espaiatorgat als yukpa que, podem assegurar, es tracta de muntanya i pedres,res de terres cultivables que, van quedar legalment assegurades per alshisendats.
En aquest mateix període, de manera sincronitzada i amb accions alternamentexecutades, comissions ministerials encapçalades per Diosdado Cabello(Ministre plenipotenciari de Chávez) i Tarek l'Aisami (Interior iJustícia), entre altres, es van dedicar a fer presència en la regió yukpaentregant bosses de menjar, prometent obres d’infrastructura: liceus,escoles, carreteres, hospitals i altres projectes de producció agrícolai pecuària per a tots aquells que acceptaren l'entrega a executar el 12d'octubre i, amenaçant amb accions en contra, a tots aquells que seoposaren. Al mateix temps, una Base Militar es construeix en territoriyukpa sense demarcar, qüestió que va ser protestada enèrgicament pelsindígenes i que el mer Diosdado Cabello va ser comissionat pel PresidentChávez per a sufocar-la perquè, la mateixa està vinculada a plans de quèparlarem més avant en aquest mateix article.
Per un altre costat i, en aquest mateix context, la comunitat de Chaktapa i el seulíder Sabino Romero s'han convertit en la pedra en la sabata de laforma "transnacional-chavista" ja que, ha sigut aquesta comunitat la que no hi havolgut esperar a la demarcació governamental que, com perdona vides,reconeix els espais de vida a aquests pobles sinó que, al contrari,assumint la seva condició de subjecte històric, va decidir recuperar les seves terresancestrals, ocupant i controlant com el seu territori comunitari, unes 6hisendes. Per a l'Estat-govern de Chávez, les transnacionals mineresi els hisendats, aquesta acció ha col•locat a Sabino i la seva comunitat deChaktapa com l'enemic a vèncer i, pel seu atreviment, ha sigutcondemnat a ser liquidat, no com un indígena que no es ven, sinó comun vulgar lladre de bestiar, un criminal disposat a segrestar i matar,algú vinculat a forces militars externes, enemigues delEstat-govern.
Així, l'acte d'entrega de terres als yukpa el 12 d'octubre va segellar; peruna part, el procés per mitjà del qual l'Estat-govern de Chávezva acabar d'engolir-se a una part de les comunitats yukpa encapçalades perEfraín Romero de Sirapta i el cacic Olegario Romero, donant-los via lliureper a actuar en contra dels seus propis germans de Chaktapa encapçalaments perSabino Romero. L'excusa: una denúncia de robatori de bestiar (120 caps)feta per un hisendat ad hoc i de la qual s'acusa de manera directa aSabino Romero, el verdader líder de la lluita pel territori yukpa enla Sierra de Perijá.Avui (13 d'octubre del 2009), a l'hora en què escric aquestes línies, Sabinoestà sent rescatat de Chaktapa amb tres ferides de bala propinades perla gent d'Olegario que, amb suport d'hisendats i del govern"revolucionari", li van atacar, donant-li mort a un dels seus gendres, ferita dos dels seus fills i una néta, mentre que un altre dels seus fills setroba desaparegut. Tot això, resultat de la gran tàctica iestratègia de la "revolució bolivariana" per a la demarcació de terres ihàbitats indígenes en la Sierra de Perrijá.
Per tot l'anterior, responsablement denunciem, que el PresidentChávez sabia el que ocorreria. Per això no va asistir al denigrant actedel 12 d'octubre. Denunciem això, per quant ja comencem a veure en elsnoticiaris del Canal de l'Estat-govern informacions en què es buscaconfondre l'origen dels fets. Així com per a corroborar els fets,llegim o escoltem confuses informacions produïdes per periodistes del'oposició tradicional i hisendats de Fegalago, justificant lesaccions en contra de Sabino i la comunitat de Chaktapa, acompanyant,paradoxalment, a l'Estat-govern en la seva política, públicament executadapels seus dos principals Ministres: Diosdado Cabello i Tarek l'Aisami.Denunciem perquè, que tot el que ocorre i per ocórrer no és més que laexecució de tàctiques dins d'una estratègia política etnofágica ietnocida d'un govern que continua pretenent agarrar-se al llenguatge i lavida dels pobres per a romandre en el que sí li és fonamental: el seupoder.
Dins de l'estratègia de permanència en el poder, Chávez ha optat perla continuïtat de projectes de desenvolupament combinats amb l'explotacióde minerals no tradicionals com l'urani que, se sap, estan presentsen la regió yukpa de la Sierra de Perijá; per això, l'Estat-governubica allí una Base Militar protestada pels yukpa però defesa, ennom del President, per Diosdado Cabello, com a part del projecteChavez-Irán d'explotació d'urani. Alhora, dóna roda lliure aaltres projectes miners i assegura als hisendats la legalització deldespull territorial als indígenes.
En fi, ja n’hi ha prou que honestos companys acompanyants de la lluita indígena continuen justificant Chávez i culpant a la seva burocràcia de lesdesencertades polítiques aplicades en contra dels pobles. Sabino no mereixeixa altra traïció. El culpable és el culpable i, en aquest cas, no hi ha un altreque Chávez, Diosdado Cabello i Tarek l'Aisami. Aquests tres personatgestindran algun dia que pagar pel que li ocórrega a Sabino Romero i al seucomunitat que, malgrat i per damunt de tot, segueix en peu de lluita perquè,ells van decidir que eixe és el seu camí i el de totes les comunitatsindígenes del país.[Mes informació sobre la lluita indígena en Perijá enwww.nodo50.org/ellibertario]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada